. Контрольна робота
Shostak.ucoz.ua
Суббота, 17.11.2018, 23:03
ГлавнаяРегистрацияВход Приветствую Вас Гость | RSS

Меню сайта

Категории раздела
Тести з української літератури та літ.диктанти [1]
Разное [54]

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Разное

Контрольна робота
Контрольна робота з української літератури №2
Варіант 1
Початковий рівень (3 б.)
Виберіть одну правильну відповідь:
1. Герой якого твору з лободи робив хліб, а з попелу сіль?
А Шершень (Г. Сковорода «Бджола і Шершень);
Б Нестор Літописець («Повість минулих літ»);
В Мойсей (біблійна легенда про Мойсея);
Г Прохор чорноризець (оповідання про Прохора чорно­ризця).
2. Укажіть, кого з нижчезазначених митців слова вважають мислителем, богословом, полемістом:
А Г. Сковороду;
Б І. Величковського;
В Ф. Прокоповича;
Г І. Вишенського.
3. Укажіть афоризм Г. Сковороди, який за своїм значенням не є спорідненим з іншими:
А краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний;
Б визначай смак не по шкарлупі, а по ядру;
В чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бід­ності багатий.
Г коли є червінець, навіщо бажати, щоб і гаманець був золотий.
Середній рівень (3 б.)
Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.
4. Визначте, хто з нижчезазначених осіб здійснив переклад Біблії:
А Леся Українка;
Б П.Куліш;
В І. Хоменко;
Г І. Нечуй-Левицький;
Ґ І. Пулюй;
Д В.Винниченко.
5. Представниками українського поетичного бароко є
А Іван Величковський, Григорій Грабянка;
Б Іван Величковський, Григорій Сковорода, Іван Вишенський;
В Іван Величковський, Лазар Баранович, Григорій Сковорода;
Г Лазар Баранович, Григорій Сковорода.
6. Укажіть ознаки мораліте як західноєвропейської середньовіч­ної релігійної драми:
а) розповідь про «чуда», здійснені Богородицею;
б) епізоди були пов'язані між собою лише сюжетно і довільно розміщувалися; в) пропагування ідеї християнської моралі;
г) співвіднесеність біблійної історії з мирськими справами;
д) крізь призму звичайних подій зображувалася вся історія людства;
є) перевага опосередкованого відображення.
Достатній рівень (3 б.)
Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений бук­вою.
 7. Установіть послідовність уривків із вірша Г.Сковороди «Всякому місту – звичай і права»
А Панські Петро для чинів тре кутки,
Федір-купець обдурити прудкий
Б Знаю, що смерть, як коса замашна,
Навіть царя не обійде вона
В Той безперервно стягає поля,
Сей іноземних заводить телят
Г Ладить юриста на свій смак права,
З диспутів учню тріщить голова
8. Установіть відповідність між героєм твору і його характеристикою.
1)Молодший син («Притча про блудного сина»);
2) Святополк (оповідання про Прохора чорниризця);
3)Сірко («Літопис С. Величка»);
4)І. Мазепа («Історія русів»);
А «...Був для шведів єдиним поводирем, зробивши їм одну лише цю послугу між силою-силенною бід, що від прожек­тору його на шведів звалилися»
Б «Він ховав і втаював ті привілеї без жодної козакам і на­родові малоросійському користі»
В «Поміркував так і подався в рідні краї. Звідти він як вітер мчав — на коні!
А назад ледве повз...»
Г «Багато наруги чинив людям... без вини викорінив дощенту багатьох знатних людей і маєтки у них одняв»
Ґ «Намагався помститися за минулорічне своє й низового війська турбування, зневагу та шкоди, коли хан з турець­кими яничарами хотів зруйнувати Запорозьку Січ і ви­губити та забрати в полон усе низове військо, що в ній було»
9. Установіть відповідність між літературними творами та їх­німи героями:
А «De libertate» Г. Сковороди;
Б оповідання про Прохора чорноризця;
В літопис С. Величка;
Г «Владимир» Ф. Прокоповича.
Ґ І. Сірко;
Д Федько;
Е Ігумен Іоанн;
Є Б. Хмельницький;
Ж Ярополк.
Високий рівень (3 б.)
10. Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем:
А «Хвилини» І. Величковського — людський світ у всій його багатоманітності, складності, тлінності й неповторності».
Б «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм...»
В «Літописці — справжні патріоти рідного краю».
Г «Вірний приятель — то найбільший скарб» (за байкою Г. Сковороди «Собака і Вовк»).
 
Контрольна робота з української літератури №2
Варіант 2
Початковий рівень (3 б.)
Виберіть одну правильну відповідь:
1.Про другу битву козаків з ляхами та перемогу під Корсунем розповідається в козацькому літописі:
А С. Величка;
Б Г. Грабянки;
В Самовидця;
Г у всіх зазначених вище осіб.
2. Укажіть видатного драматурга XVIII ст.:
А С. Климовський;
Б Ф. Прокопович;
В Нестор Літописець;
Г І. Вишенський.
3. Укажіть поняття, яке належить до «минут» загальних (І. Величковський «Зегар з полузегарком»):
А розкіш;
Б ненависть;
В покаяння;
Г гордість.
Середній рівень (3 б.)
Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.
4. Визначте твори, час написання яких - ХVIII ст.. :
А «Повість минулих літ»;
Б С.Климовський, «Їхав козак за Дунай» ;
В «Літопис Самовидця»;
Г І.Вишенський, «Послання до єпископів»;
Ґ «Слово о полку Ігоревім»;
Д Г.Сковорода, «Сад божественних пісень».
5. Укажіть героїв твору «Історія Русів»:
А Сомко;
Б Брюховецький;
В Палій;
Г Мазепа;
Ґ Пушкар;
Д Петро І.
6. Укажіть ознаки бароко як реалістичного стилю:
а) гуманізм, заглибленість у внутрішній світ людини;
б) нетерпимість до зла в усіх його проявах;
в) яскравість викладу художнього матеріалу;
г)ускладненість сюжету і разом з тим слабкість зв'язки між його частинами;
д) наслідування зразків греко-римського мистецтва;
є) зображення героя тільки під час виконання державного обов'язку. Достатній рівень (3 б.)
Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений бук­вою.
7.Установіть відповідність між жанром твору і його назвою.
1) Афоризм;
2) Байка;
3) Пісня;
4) Трактат;
5) Літопис
А «Всякому місту – звичай і права»;
Б «Світ ловив мене та не спіймав»;
В «Бджола та Шершень»
Г «Історія русів»;
Ґ «Убогий Жайворонок»
Д «Вступні двері до християнської добронравності»
8.Установіть відповідність між героями художніх творів і їх­німи висловлюваннями.
1) Батько («Притча про блудного сина»)
2) Ягве («Легенда про всесвітній потоп»)
3)Ісус («Притча про сіяча»)
4)Б. Хмельницький («Літопис Г. Грабянки»)
А «В одному лише не криюся, що маю хвіст лисячий, а по­гляд вовчий»
Б «Битва — це немов меч двосічний, яким можна і в один, і в другий бік рубати»
В «Так, ти винен, але ти повернувся, покаявся. Ходім же мер­щій до хати й забудьмо всі у злигодні!»
Г «Ні, не буду більше губити землю, ще мало люди пожили на ній... І нехай прославиться усякий труд людський»
Ґ «В кого є, тому буде дано ще. У кого ж нема, в того відні­меться й те, що є» 9. Знайдіть відповідність між літературними творами та їхніми героями:
1) «Собака і Вовк» Г. Сковороди
2) «Всесвітній потоп»
3) Літопис Самовидця
4) «Владимир» Ф. Прокоповича
А Тітир
Б І. Мазепа
В І. Брюховецький
Г Ной
Ґ Жеривіл
Високий рівень (3 б.)
10. Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем:
А«Життя таке коротке, поспішай робити добрі справи» (за творчістю І. Величковського);
Б «Куди козака доля не закине,— все буде козак» (за вивче­ними козацькими літописами);
В «Християнство в духовному житті українського народу»;
Г «Сродна праця» — це найсолодша в світі річ...» (за твор­чістю Г. Сковороди).
 
Контрольна робота з української літератури
№2 Варіант 3
Початковий рівень (3 б.)
Виберіть правильну відповідь.
1. Митець слова, мандрівний філософ, який, з повним правом заповідав написати на своїй могилі: «Світ ловив мене, та не спіймав»:
А Ф. Прокопович;
Б І. Вишенський;
В Г. Сковорода;
Г С. Величко.
2. Про походження гетьмана Хмельницького, «хто він був і звід­ки», розповідається у:
А літописі С. Величка;
Б «Повісті минулих літ»;
В притчі про блудного сина;
Г літописі Самовидця.
3.Щоб дати відпочинок глядачеві, стомленому серйозною дією, у шкільному театрі демонструвалися:
А містерії;
Б мораліте;
В інтермедії;
Г міраклі.
Середній рівень (З б.)
Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.
4.Визначте назви творів, що за жанровою специфікою є народ­ними баладами:
А«Бондарівна»;
Б «Владимир»;
В «Ой летіла стріла»;
Г«Собака і Вовк»;
Ґ«Ой на горі вогонь горить»;
Д «Козака несуть».
5.Укажіть твори, які мають історичну спрямованість:
А «Повість минулих літ»;
Б притча про блудного сина;
В «Владимир» Ф. Прокоповича;
Г літопис С. Величка;
Ґ «Вступні двері до християнської добронравності»;
Д «Історія русів».
6.Укажіть положення вчення Г.Сковороди :
А не працювати фізично, а лише розумом;
Б вибрати «сродну працю»;
В тільки розумова праця дає радість душі;
Г пізнати себе;
Ґ дружити з людьми, близькими за інтересами й переконаннями;
Д розвивати й удосконалювати свої творчі здібності шляхом освіти;
Е цінувати понад усе матеріальні блага.
 
Достатній рівень (3 б.)
Завдання на встановлення відповідності.
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений бук­вою.
7.Установіть відповідність між жанром твору і його автором:
1) «Минути»
2) «Історія русів»
3) «Їхав козак за Дунай»
4) «Володимир»
А Ф.Прокопович
Б Невідомий
В Г.Сковорода
Г С.Климовський
Ґ І.Величковський
8.Установіть відповідність між героями художніх творів та їх­німи висловлюваннями:
1)Змій (легенда про перших людей Адама і Єву)
2)Б. Хмельницький («Літопис Г. Граб'янки»)
3)Бджола (Г. Сковорода «Бджола та Шершень»)
4)Фірідан (Г. Сковорода «Собака і Вовк»)
А «Голосом і волосом ти справді на нас схожий, але серце твоє далеко стоїть» Б «До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без сього жити... для нас найлютіша мука»
В «Коли ви з'їсте заборонений плід, ви... станете такі ж му­дрі та всемогутні, як сам Бог»
Г«І ми радії що Господь, давши нам силу знести часи скор­боти, допоміг незабаром все те своєю відвагою виправити, допоміг відплатити ляхам та вигнати їх з України»
Ґ«Не підупадати на силах при потребі в мужності і подви­гах ратних, триматися завжди одностайної згоди і братської дружби, без чого ніяке царство і ніяке суспільство стояти не може»
9. Установіть відповідність між літературними творами та їх­німи героями:
1)Курояд
2)Ісус
3)Святополк
4)І. Мазепа
А «Історія русів»
Б Притча про сіяча
В Легенда про Вавилонську вежу
Г «Оповідання про Прохора чорноризця»
Ґ Ф. Прокопович «Владимир»
Високий рівень (3 б.)
10. Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем:
А«Життя є благо, але тільки життя доброчинне, гідне лю­дини» (за творчістю С.Климовського);
Б «Суд без милості тому, хто сам не творить милості» (за опо­віданням про Прохора чорноризця);
В «Біблія — священна книга мудрості тисячоліть»;
Г «Веселість серця — життя для людини» (за творчістю Г. Ско­вороди).
Категория: Разное | Добавил: 4ist-ucoz15 (15.09.2015)
Просмотров: 2089 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт

Поиск

Copyright MyCorp © 2018